• Rüzgar türbinleri

Yenilenebilir enerjiler

ZIEHL-ABEGG'in ?ok y?nlü ürün yelpazesi, yenilenebilir enerjiler alan?nda neredeyse her türlü talep ve uygulama i?in en iyi ve enerji bak?m?ndan en verimli ??zümleri sunar. Modern, yüksek verimlili?e sahip ve biyonik bilgiler temelinde geli?tirilen fanlar ve bu fanlara tam olarak uyarlanm?? kontrol tekni?i, rüzgar türbinlerinden ortak ?s?tma ve gü? tesislerine ve fotovoltaik sistemlere kadar olmak üzere ?e?itli alanlarda kullan?labilir.

ZIEHL-ABEGG'in gelecek vaat eden enerji kaynaklar?, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu sa?layan enerji beslemesi i?in en iyi ko?ullar? sunar.

茄子视频ios懂你