• Bilgisayarl? tomografi

Temiz oda ve t?p teknolojisi

En kü?ük partiküller i?in bile yer yok. Temiz oda ve t?p teknolojisinde sertifikal? bir ?ekilde ?al??mak i?in ?n ko?ul budur. ZIEHL-ABEGG, hi?bir partikül i?ermemesi gereken havaya y?nelik bu en yüksek talepleri kar??lamak amac?yla en karma??k mü?teri taleplerinde bile insan, makine ve ara?t?rma i?in en üst düzeyde hava kalitesi sa?lamak i?in havaland?rma, hava ak?m? ?l?ümü ve süre? kontrolü i?in geni? bir ürün yelpazesi sunar.

茄子视频ios懂你