• üretim hatt?

Makine ve sistem teknolojisi

En yüksek yüklenme ko?ullar? alt?nda güvenilir gü? ve uzun kullan?m ?mrü, makine ve sistem teknolojileri alan?nda ilk taleplerdir. ZIEHL-ABEGG, fanlar? ve bu fanlara tam olarak uyarlanm?? kontrol tekni?i ile mükemmel ??zümü sunar.

Fanlar kompakt, sa?lam ve ekonomik yap?lar? sayesinde tesisler i?erisinde kullan?lan makineleri azami ?l?üde so?utmak i?in mükemmel hava ortam?n? sunar.

茄子视频ios懂你