• Mavi cam ile bina

Bina teknolojisi

Do?ru so?utma ve hava ko?ullar? hayat?n her alan?nda ?nemlidir. S?z konusu ya?am alanlar? ya da endüstriyel binalar olsun, ZIEHL-ABEGG’in ?ok ?e?itli havaland?rma ürünleri her ortamda ideal hava ko?ullar?n?n yakalanmas?n? garanti eder. ZIEHL-ABEGG en yüksek talepleri kar??lar ve ?irketinize ?zel ihtiya?lar?n?z i?in terzi usulü ??zümler yaratarak sizleri destekler.

Uygun bir ?ekilde uyarlanm?? kontrol tekni?i ile birlikte klima ve hava kontrolüne y?nelik en üst düzeyde kalite elde edilir. Sabit, ta??nabilir veya Multisplit ile her bir odada ?zel olarak ayarlanabilir olsun, sa?lam ve enerji bak?m?ndan verimli teknoloji ürünleri, ?e?itli gereksinimler i?in mükemmel ??zümler sunar.

茄子视频ios懂你