• Himmel und Wolken modern

Teknolojik yeterlilik

Tüm faaliyet alanlar?m?zda say?s?z uygulama teknolojisi i?in geli?tirilen s?ra d??? ürünlerin temeli, 300'ün üstünde mühendis ve teknisyenimizin yüksek kaliteli know-how'?na ve benzersiz teknolojik yeterlili?ine dayanmaktad?r. Ana merkez Künzelsau'daki geli?tirme merkezimiz InVent'te, yar?n?n ve gelece?in en verimli teknolojileri i?in yenilik?i yüksek teknoloji konseptleri ara?t?r?p geli?tiriyoruz.

D??tan rotorlu motorlar? ilk biz sunduk. Tam bas?n?l? d?kme rotorlarda da ilktik. ?lk entegre edilmi? yüksek verimli motorlar? (ECblue) geli?tirdik. Di?lisiz asans?r motorlar?nda ?ncüyüz ve ilk biyonik fan tasar?m?n? geli?tirdik. En yeni yüksek performansl? malzemeler ve en modern ECblue teknolojisi ile birlikte aerodinamikli?i yaratt?k.

茄子视频ios懂你