• Flügel eines Ventilators

ZIEHL-ABEGG dünyan?n her yerinde evinde

ZIEHL-ABEGG, küresel ?apta ba?ar?l? bir ?ekilde faaliyet g?steren bir grup olarak ürünlerinin ?o?unu dünyan?n her yerinde sat??a sunmaktad?r. ZIEHL-ABEGG ürünleri ?u anda 100'ün üstünde ülkede sunulmaktad?r. 29 ba?l? ?irket, bunlar?n aras?nda 16 üretim yeri ve 111 da??t?m ?irketi, birbirine yak?ndan ba?l? bir a? olu?turarak yüksek kaliteli ürünleri en k?sa zamanda ve verimli bir ?ekilde tedarik eder.

Dünya ?ap?nda faaliyet g?steren bir grup olarak bizim i?in ürünlerde ?ok y?nlülü?ün yan? s?ra insanlarda, kültürlerde ve karakterlerde ?ok y?nlülük de ?nem ta??maktad?r. Bizim i?in bu durum bir art?d?r ve kendimizi ki?isel ve grup olarak geli?tirmemiz i?in bir ?anst?r.
Dünyan?n her yerinde evdeyiz! Ekibimizin bir par?as? olun!

Yetkili ki?i

茄子视频ios懂你